Yritys

Solventor Oy

Yksityinen, Espoosta käsin toimiva yritys joka tarjoaa konsultointi-, neuvonta- projektinjohto- ja interim management -palveluita.

Yrityksen perustaja ja OOO (Only Operating Officer) on Martti Kouhi. Tarvittaessa lisäresursseja löytyy yhteistyöverkoston kautta.

Martti Kouhi – BIO

Projektijohdon, talousjohdon ja muutoksen johtamisen ammattilainen, jolla on lähes 20 vuoden kansainvälinen kokemus vaativista tehtävistä erilaisissa organisaatioissa. Muutosprojekteja olen toteuttanut lukuisissa eri rooleissa ja tilanteissa. Näihin sisältyy yrityskaupan valmistelua ja sen jälkeistä integraatiota, valtionhallinnon prosessien ja organisaatioiden kehittämistä, ERP-implementointeja, prosessien optimointia ja siirtämistä palvelukeskuksiin, organisaatioiden perustamista ja uudelleenjärjestämistä, toimintojen harmonisointia, strategian uudelleenarviointia ja jalkauttamista, palvelukeskusten perustamista, ja monenlaista ongelmanratkaisua.

ICT-toiminnoista omaan viiden vuoden kokemuksen maailmanluokan globaalin ICT-organisaation talousjohdossa, aikana jolloin globaali organisaatio luotiin ja vakiinnutettiin. Tänä aikana syntyi selkeä näkemys ICT:n ja sen taloudellisten vaikutusten strategisesta johtamisesta: miten ICT:n eri elementit jaetaan niihin jotka suoraan tukevat yhtiön strategiaa, niihin jotka parantavat kannattavuutta lisäämällä myyntiä tai vähentämällä kustannuksia, sekä niihin jotka ovat välttänättömiä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi; ja miten eri tyyppisiä elementtejä ja niiden kustannuksia tulee johtaa. Tähän jaksoon ajoittui myös mittava maailmanlaajuinen ICT-ulkoistus kolmelle eri toimijalle, ja sen vaikutusten hallinta toisaalta ICT:n taloudellisille rakenteille ja toisaalta taloushallinnon prosesseille.

Palvelukeskuksista minulla on pitkä kokemus eri vaiheista ja eri näkökulmista. Olin avainroolissa perustamassa Skotlantiin yhtä Euroopan ensimmäisistä kansainvälisistä palvelukeskuksista, josta sittemmin on kasvanut yli 1000 hengen keskus, ja jonka jalanjäljissä yhtiö on perustanut viisi muuta kansainvälistä palvelukeskusta. Projekti sisälsi keskuksen sijainnin ja joint venture –partnerin valinnan, siirrettävien prosessien seulonnan ja neuvottelun maayhtiöiden kanssa, henkilöstön rekrytoinnin ja kouluttamisen, sekä varsinaisen töiden siirron maayhtiöistä keskukseen. Olin myös tekemässä pohjatyötä seuraavan keskuksen perustamiseksi Malesiaan, ja myöhemmin siirsin Skotlannin keskusta arvoketjussa ylöspäin perustamalla sinne analyytikkotiimin. Urani varrella olen tutustunut asiakkaan näkökulmasta useamman keskuksen toimintaan, ja yrityskaupan yhteydessä myös purkanut palvelukeskussuhteita. Taloushallinnon palvelukeskusten lisäksi olen ollut perustamassa asiakaspalvelukeskusta.

Taloushallinnon tasonnosto oli keskeinen teema CFO:n roolissani yhtiössä, jonka yli 200 M€ liikevaihto käsitti 5 liiketoiminta-aluetta, 18 maantieteellistä ja 10 hallinnollista aluetta sekä 4 eri valuuttaa. Yhtiöllä oli pitkäaikaisia ongelmia kaikilla taloushallinnon alueilla, ja rakensin ja vein läpi ohjelman, jonka puitteissa kaikki osa-alueet käytiin läpi ja ongelmat korjattiin: johdon informaatio, budjetointi, tase- ja pankkitilien hallinta, luotonvalvonta ja myyntisaatavat, ostoreskontra, varastonhallinta, käyttöomaisuus, rahoitus ja viranomaisraportointi. Tuloksena oli johdon luottamuksen palauttaminen taloushallintoon, liiketoiminnan huimasti parantunut kontrolli ja ennustettavuus, sekä PwC:n arvion muuttuminen aiemmasta ”ei hyväksyttävästä” puhtaaseen tilintarkastusraporttiin sekä joidenkin alueiden nostamiseen parhaiksi käytännöiksi.

Taloushallinnon suorituskyvyn nopeaa nostamista tarvittiin myöhemmin myös toimiessani vastaperustetun globaalin organisaation talousjohdossa, jossa lähtötilanteessa taloustieto oli pirstaloituneena noin 100 maayhtiön taloushallinnossa ja yli 30 eri ERP-järjestelmässä. Näistä aineksista rakennettiin järjestelmä ja organisaatio, joka lopulta kykeni kuukausikatkoa seuraavana päivänä analysoimaan merkittävät poikkeamat tavoitteista ja ennusteista, osoittamaan tarvittavat toimenpiteet, ja muutamaa päivää myöhemmin toimittamaan tarkan analyysin.

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat olleet oleellinen osa työuraani. Olen asunut yhteensä 7 vuotta Lontoossa ja Karibialla, ja lisäksi työskennellyt vuosia globaaleissa ja vituaalisissa organisaatioissa. Nykyisin asun Espoossa, ja perhe-elämän ja ystävien lisäksi harrastan lukemista, lenkkeilyä, tennistä, pienimuotoista remontointia, melomista, kalastusta sekä sukeltamista ja harppuunakalastusta, joista viimemainitut tosin ovat pahasti kärsineet Karibialta poismuuttamisesta. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri.