Tuottava IT
-kirja

kirja

Oikein johdettuna IT parantaa yrityksen tulosta enemmän kuin markkinointi tai tuotekehitys. Väärin johdettuna se on pullonkaula.

IT:n yrityksille tuottamat hyödyt jakautuvat epätasaisesti. Toisille IT tuottaa suuria tulosparannuksia, toisille se on pelkkä kustannus. Määräävä tekijä hyötyjen saavuttamisessa on, kuinka hyvin IT:tä osataan johtaa liiketaloudellisesti ja sen hyötyjä mitata.
Alle puolet yrityksistä seuraa IT:n tuottamaa lisäarvoa järjestelmällisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Suurin osa yrityksistä jättää käyttämättä suuren mahdollisuuden tehostaa liiketoimintaa ja parantaa kannattavuutta.

Martti Kouhi

Tuottava IT

Tuottava IT kertoo, miten tietotekniikka saadaan tukemaan yrityksen strategiaa. Näkökulma on sekä liikkeenjohdollinen että taloudellinen, ja keskeinen teema kirjassa on liiketoiminnan ja tietotekniikan tehokas integrointi. Usein IT:n kokonaisuutta ei osata hahmottaa eikä linkittää strategiaan ja liiketoimintaan. Myöskään IT:n hyötyjä ja kustannuksia ei osata mitata.

Kirjassa käsitellään aihetta esimerkkien ja tutkimusten valossa. Kirja tarjoaa yksinkertaisen ja toimivan mallin sekä käytännöllisen lähestymistavan ongelmien ratkaisuun. Se auttaa liiketoimintajohtoa, talousjohtoa ja tietohallintojohtoa puhumaan samaa kieltä sekä asettamaan yhteiset tavoitteet.

Teoksen kirjoittajalla Martti Kouhilla on pitkä kansainvälinen kokemus talous- ja projektijohdon tehtävistä sekä IT:n johtamisen menetelmistä .

Seuraa Twitterissä

Tilaa kirja tai selaa esitettä!