Tuottava IT

Palvelut | tuottava IT

ICT tuottaa enemmän lisämyyntiä kuin markkinointi tai tuotekehitys, ja säästää kustannuksia – mutta vain niille yrityksille jotka linkittävät sen oikein liiketoiminnan johtamiseen, strategiaan ja talouteen.

Onko yrityksessäsi selvillä, mikä osa ICT-kustannuksista tukee suoraan yrityksen strategiaa, mikä osa tuottaa suurempia säästöjä muualla organisaatiossa, ja mistä osasta voidaan säästää? Mikä osuus on investointia tulevaisuuteen, mikä nykyisten järjestelmien käyttökustannuksia, ja onko suhde oikea? Mitkä investoinnit ovat oikeasti kannattavia? Yksinkertainen malli auttaa vastaamaan kysymyksiin ja tekemään oikeat päätökset.
Tutkimusten mukaan yritykset jakautuvat kahteen ryhmään: niihin joissa ICT parantaa kannattavuutta ja toteuttaa yrityksen strategiaa, ja niihin joille ICT aiheuttaa pelkkiä kustannuksia ja pullonkauloja. Ero on yritysjohdon kyvyssä ottaa ICT haltuun, valjastaa se yrityksen tavoitteiden edistämiseen ja löytää yhteinen kieli tietohallinnon kanssa.

Solventor tarjoaa

Neljän moduulin ohjelma, jolla otat ICT:n haltuun

1. Nykytilanteen kartoitus –
miten nykyinen johtamismalli toimii?

Kertoo miten ICT linkittyy strategiaan yrityksessä, miten sen tuottavuutta mitataan ja miten päätökset tehdään. Tunnistaa mahdollisuudet parempaan tuottavuuteen

2. Investointien johtaminen –
tehdäänkö oikeita asioita?

Luo kokonaiskuvan yrityksen ICT-projekteista ja tunnistaa strategiset, tuottavat ja perusinvestoinnit. Analysoi menetelmät joilla tehtävät investoinnit valitaan ja hyödyt varmistetaan, sekä arvioi investointien tehokkuuden.

3. Käytettävän IT:n johtaminen –
onko kustannukset optimoitu?

Luo kokonaiskuvan yrityksen ICT-portfoliosta ja sen strategisista ja tuottavista komponenteista. Tunnistaa liiketoimintakriittiset sovellukset ja niiden palvelutasot. Analysoi kustannusten mittaamisen ja optimoinnin

4. Muutosprojektit –
miten ICT otetaan haltuun?

Tarvittavien muutosten toteuttaminen.

Lue aiheesta lisää