1.6.2012

Kirjaprojekti Tuottava IT

IT -investoinnit ovat tuottavampia kuin markkinointi tai tuotekehitys. Suomessakin IT:n tuottamat hyödyt ovat suuremmat kuin sen kustannukset – keskimäärin. Hyödyt kuitenkin jakautuvat erittäin epätasaisesti, osalle yrityksistä IT on pelkkä kustannus, toisille se tuottaa lisämyyntiä ja kustannussäästöjä.

Solventor on solminut kustannussopimuksen Kauppakamarin kanssa kirjasta työnimellä Tuottava IT, jossa kerrotaan mistä erot yritysten välillä johtuvat, ja minkälaisella johtamisella yrityksen IT muutetaan rahaa nielevästä ja pahimmillaan kehitystä jarruttavasta ATK-osastosta yrityksen strategiaa edistäväksi ja kannattavuutta parantavaksi resurssiksi.

Arvioitu ilmestymisaika on keväällä 2013.