9.4.2015

Yhteistyön hedelmiä

Markkinointi-instituutin sivuilla julkaistu case yhteistyössä toteutetusta koulutusohjelmasta, jossa Solventor tuotti ja toteutti 85% sisällöstä.

https://www.markinst.fi/muutoksen-ammattilaiset/talouden-koulutus-koko-enfo-zenderin-henkilostolle

Kuva: Markkinointi-Instituutti

Uutta talousprosessipalveluiden liiketoimintaa perustava Enfo Zender järjesti talouden koulutuksen koko henkilöstölleen. Henkilöstö osallistui koulutuksen osioihin oman henkilökohtaisen koulutussuunnitelman mukaan. Lopputulemana syntyi valmius keskustella asiakkaiden tarpeista, ymmärrys talouden perusprosesseista sekä ideoita palvelukehitykseen.

”Jos haluaa pysyä mukana kilpailussa, on fakta, että osaamisen kehittämiseen tarvitaan merkittäviä panostuksia. Digitaalisuus tulee muuttamaan työelämää ja ansaintalogiikoita todella nopeasti”, uskoo Enfo Zenderin toimitusjohtaja Tero Saksman.

Vuonna 2012 Enfo Zender käynnisti suuren strategiseen muutokseen. Pääliiketoimintana olleen laskuoperaattoripalvelun rinnalle alettiin rakentaa talousprosessipalveluiden liiketoimintaa.

Jotta iso strateginen muutos kääntyy voittoisaksi, Saksmanin mukaan vähintään kaksi asiaa täytyy muuttua: asiakkaiden kanssa on keskusteltava syvällisemmin organisaation kaikilla tasoilla, ja henkilöstön osaamisen on oltava sellaista, että päivittäinen tekeminen vie kohti tavoitteita.

”Hyvin harvoin muutosta voidaan vielä läpi olemassa olevalla osaamisella. Kun tavoitteena on uudenlainen palvelu, tarvitaan kunnon pöläytystä myös osaamisen kehittämiseen”, Saksman sanoo.

Koulutuksesta valmius keskustella asiakkaan talousprosessien kehittämisen tarpeista

Uuteen liiketoimintaan valmistautuminen aloitettiin henkilöstön kannalta siitä, että kartoitettiin jokaisen työntekijän nykyosaaminen. Sitten jokainen valitsi yhdessä esimiehensä kanssa uuden strategian mukaisista rooleista itselle mieluisat. Tämän jälkeen jokaiselle tehtiin henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma.

”Panostamme nyt todella paljon henkilöstön koulutukseen. Laajin osa-alue on taloushallinnon koulutus, jonka Markkinointi-instituutti suunnitteli ja toteutti. Kyseessä on mittava kokonaisuus sekä taloudellisesti että henkilöstön ajankäyttönä, mutta uskomme investoinnin tuottavan meille tulosta.”

Koulutus koostui seitsemästä kaksipäiväisestä kokonaisuudesta. Enfo Zenderin 140 hengestä puolet osallistui vähintään yhteen koulutuksen seitsemästä osiosta.

Saksman uskoo, että koulutus loi Enfo Zenderille perustan menestyä uudessa liiketoiminnassa. ”Yksittäinen koulutus ei toki tee meitä autuaiksi eikä ratkaise kaikkia uuden liiketoiminnan perustamiseen liittyviä ongelmia. Nyt meillä kuitenkin kasvaa huomattavasti suurempi joukko talousosaajia vaativampiin rooleihin. Lisäksi tarvitaan lisää asiakaskohtaamisia ja jatkuvaa kehitystyötä. Yhä useampi henkilöstöstä ymmärtää kuitenkin talouden prosessit nyt niin hyvin, että voivat kartoittaa asiakkaiden tarpeet talousprosessien kehittämisessä.”

Taloushallinnon koulutuksesta jokaiselle jotain

Enfo Zenderin koko henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua vähintään kahteen seitsemästä osiosta. ”Haluamme, että kaikissa rooleissa toimivat työntekijämme ymmärtävät ydinliiketoimintamme. Heille koulutus antoi taloushallinnon perusteet ja näkemystä siitä, mitä taloushallinnossa tehdään ja mikä sen tarkoitus on yrityksessä”, Saksman kertoo.

Asiakasrajapinnassa työskentelevät osallistuivat kaikkiin seitsemään osuuteen. He saivat koulutuksesta riittävän vahvan ymmärryksen talousprosesseista pystyäkseen ymmärtämään ja kartoittamaan asiakkaan kehitystarpeet.

Myös Enfo Zenderin talouden syväosaajat osallistuivat osaan koulutuksesta. ”Digitaalisuus muuttaa myös taloushallintoa. Se tuo mm. uusia ansaintalogiikoita. Konsulttimme, johtomme ja pitkäaikaisimmat talousosaajamme ymmärtävät nyt paremmin meneillään olevaa digimurrosta ja sen vaikutusta talouden prosesseihin”, sanoo Saksman.

Kouluttajilta työkaluja ja uusia oivalluksia

Saksman kertoo osallistujien olleen positiivisesti yllättyneitä kouluttajien ammattitaidosta. ”Vaikka koulutukseen osallistuneiden roolit ja osaaminen talousprosesseista vaihtelivat, kaikki kokivat oppineensa uutta. Kouluttaja kävi läpi taloushallinnon lainalaisuudet case-tarinoiden kautta, jolloin jokainen joutui käyttämään omaa ratkaisukykyään oivaltaakseen. Oppimistilanteet olivat hyvin vuorovaikutteisia ja keskustelevia.”

Hyvät kouluttajat osaavat ohjata ajattelua oikeaan suuntaan. Enfo Zenderissä koulutuksessa syntyneet ajatukset ovat myös auttaneet kehittämään talousprosessien palvelukonseptiamme. ”Saimme työkaluja ja analyysimenetelmiä myös palvelutuotannon tueksi”, Saksman sanoo