21.3.2013

Yritysvastuumallille hyvä vastaanotto

Solventorin kehittämä yritysvastuumalli sai hyvän vastaanoton asiantuntevalta kansainväliseltä yleisöltä maaliskuun alussa. Martti Kouhi esitteli mallin osana Bahrain International Corporate Social Responsibility -konferenssin ohjelmaa, ja palaute sekä muilta konferenssiin kutsutuilta asiantuntijoilta että yleisöltä oli myönteistä. Esitys oli kolmipäiväisen tapahtuman ainoa, jonka lähestymistapana oli toisaalta määrittää yritysvastuun koko kuva nimenomaan yritysjohdon näkökulmasta, ja toisaalta valaista yritysvastuun integrointia johtamisjärjestelmiin sekä siihen liittyvien maineriskien hallintaa. Esityksen kalvosarja on nähtävissä täällä.

Yritysvastuu merkitsee eri ihmisille eri asioita: jos kysyy viideltä ihmiseltä mitä yritysvastuu tarkoittaa, saa todennäköisesti kuusi eri vastausta. Tämä näkyi myös konferenssin ohjelmassa. Monet esityksistä painottuivat hyväntekeväisyyteen, osa käsitteli yritysvastuuta kilpailutekijänä ja osa pureutui johonkin tiettyyn näkökulmaan. Ehkä juuri tästä syystä kokonaisuuden määrittelevälle lähestymistavalle oli tilausta.

BahrainissJAM_0346a järjestetty konferenssi oli osa Persianlahden alueen määrätietoista yritystä nostaa profiiliaan yritysvastuuasioissa. Taustalla ovat avoimen kaupalliset intressit; alueella on huomattu että kansainvälisessä bisneksessä yritysvastuulla ja yrityksen maineella on yhä suurempi merkitys. Toisaalta seudulla on vahvat perinteet yritysten harjoittamassa filantropiassa. Esimerkiksi isäntämaa Bahrainissa suurimmalta osalta yrityksistä ei peritä yritysveroa lainkaan, mutta vastaavasti niillä katsotaan olevan velvollisuus osallistua hyväntekeväisyyteen ja yhteisöjen kehittämiseen lahjoitusten kautta.

Yritysvastuun edistämisellä on maissa myös vankka valtiovallan tuki. Oli perimmäinen motivaatio mikä hyvänsä, niin asian edistämisellä on varmasti positiivisia vaikutuksia sekä yhteiskuntaan että yritysten johtamiseen.