12.12.2012

Tuottava IT -kirja nyt ennakkomyynnissä

Tuottava IT -kirja on nyt ennakkomyynnissä Kauppakamarikaupassa.

IT:n yrityksille tuottamat hyödyt jakautuvat epätasaisesti. Määräävä tekijä hyötyjen saavuttamisessa on, kuinka hyvin IT:tä osataan johtaa liiketaloudellisesti ja sen hyötyjä mitata. Tutkimusten mukaan alle puolet yrityksistä seuraa IT:n tuottamaa lisäarvoa järjestelmällisesti ja liiketoimintalähtöisesti. Suurin osa yrityksistä jättää käyttämättä suuren mahdollisuuden.

Teos kertoo, miten tietotekniikka saadaan tukemaan yrityksen strategiaa. Näkökulma on sekä liikkeenjohdollinen että taloudellinen, ja keskeinen teema kirjassa on liiketoiminnan ja tietotekniikan tehokas integrointi.

Kirjassa käsitellään aihetta esimerkkien ja tutkimusten valossa. Usein on kysymys siitä, että IT:n kokonaisuutta ei osata hahmottaa eikä linkittää strategiaan ja liiketoimintaan. Myöskään IT:n hyötyjä ja kustannuksia ei osata mitata. Kirja tarjoaa yksinkertaisen ja toimivan mallin sekä käytännöllisen lähestymistavan ongelmien ratkaisuun auttaen liiketoimintajohtoa, talousjohtoa ja tietohallintojohtoa puhumaan samaa kieltä sekä asettamaan yhteiset tavoitteet.