5.2.2013

Solventor on osa Wiltrain-verkostoa

Solventor Oy on liittynyt osaksi Wiltrain Oy:n toimintaa ja verkostoa. Wiltrain on itsenäisten konsulttiyrittäjien yhteenliittymä, jossa yrittäjähenkisyys ja joustavuus yhdistyvät laajaan resurssi-, osaamis- ja kokemuspohjaan.

Wiltrainin erityisosaamista ovat:

  • Strategian uudelleen suuntaaminen ja käytäntöön vieminen
  • Valmentava johtamiskulttuuri sekä johtamis- ja esimiestyön kehittäminen
  • Myynnin ja myyjien kehittäminen
  • Asiakaspalvelun ja neuvottelutaidon kehittäminen
  • Vuorovaikutus- ja työyhteisötaitojen parantaminen
  • Laatujärjestelmän ja prosessien kehittäminen

… sekä nyt myös taloushallinnon ja IT:n tehostaminen, projektinjohto ja yritysvastuu !

 Wiltrain myös edustaa Suomessa Wilson Learningin koulutustarjontaa. Wilson Learning on maailmanlaajuinen, vuonna 1965 perustettu koulutusyhtiö, jonka  koulutustarjonta auttaa parantamaan johtamisen tehokkuutta, myynnin tehokkuutta ja henkilökohtaista tehokkuutta.
a
 Yhteistoiminta Wiltrainin kanssa ei vaikuta Solventorin muihin yhteistyösopimuksiin ja kumppanuuksiin.