28.2.2013

Martti Kouhi puhujaksi Bahrainin CSR-konferenssiin

Martti Kouhi on kutsuttu puhujaksi kansainväliseen yritysvastuukonferenssiin Bahrainiin maaliskuun alussa. Konferenssi on paikallisesti, alueellisesti ja kansainvälisesti merkittävä foorumi, jossa käsitellään yritysvastuun eri osa-alueita ja trendejä.

Esityksen aiheena ovat yritysvastuun riskit, niiden erilaiset tyypit ja näiden dynamiikka, sekä keinot joilla yritys tai organisaatio voi eri tyyppisiin riskeihin varautua.

Lisätietoja konferenssista.

Lisätietoja yritysvastuuriskien hallinnasta